ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επαρχιακός Δρόμος Βόθωνα - Πύργου, 1ος όροφος κέντρο αιμοκάθαρσης, Θήρα, 84700