Μορφή Ταχυδρομικού Κώδικα

Tαχυδρομικός Kώδικας (ΤΚ) είναι μια αλληλουχία αριθμών που χρησιμοποιείται από τα ταχυδρομεία για την αντιστοιχία μιας περιοχής και στην διευκόλυνση του συστήματος διανομής της αλληλογραφίας. Ο Κατάλογος Ταχυδρομικών Κωδικών είναι βιβλίο που εκδόθηκε από τα ΕΛΤΑ το 1983 και περιέχει ταξινομημένους τους πενταψήφιους Ταχυδρομικούς Κώδικες.

Η δομή του ΤΚ είναι:

ΑΑΒΒΓ, όπου Α-Περιοχή, Β-Τύπος, Γ-Θυρίδα.

Τα δύο πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κωδικού αφορούν την ταχυδρομική περιοχή που ανήκει η διεύθυνση. Κάθε ταχυδρομική περιοχή (Κομβικο Κέντρο) περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Νομούς. Στις περιπτώσεις που μια ταχυδρομική περιοχή περιλαμβάνει περισσότερους από έναν Νομούς ή πόλεις πάνω από 50.000 κατοίκους, τότε τα δυο πρώτα ψηφία δείχνουν το Νομό ή την πόλη στην οποία ανήκει η διεύθυνση.

Όταν τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν μια μεγάλη πόλη π.χ. Καβάλα 65 και το τρίτο ψηφίο είναι "0", τότε σημαίνει ότι η αλληλογραφία προορίζεται για τα Ταχυδρομικά υποκαταστήματα της πόλης, ενώ το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο δείχνουν το συγκεκριμένο Ταχυδρομικό Γραφείο Προορισμού.

Όταν το τρίτο ψηφίο είναι "1", τότε σημαίνει ότι η αλληλογραφία προορίζεται για τις γραμματοθυρίδες του Κεντρικού ταχυδρομείου της πόλης, ενώ το τέταρτο και το πέμπτο ψηφίο μας δείχνουν τμήμα των γραμματοθυρίδων.

Όταν το τρίτο ψηφίο είναι "5", τότε σημαίνει ότι η αλληλογραφία είναι αγροτική και διανέμεται από αγροτικούς διανομείς. Στην περίπτωση αυτή τα δυο τελευταία ψηφία είναι "00".

Όταν το τρίτο ψηφίο είναι "2", "3" ή "4", τότε σημαίνει ότι η αλληλογραφία προορίζεται για την πόλη και διανέμεται από αστικό διανομέα, ενώ το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο δείχνουν τη Ζώνη Διανομής, που ανήκει η διεύθυνση.

Στην περίπτωση αυτή δεν ανήκουν οι πόλεις Αθήνα - Πειραιάς και Θεσσαλονίκη με τα προάστιά τους όπου ο προσδιορισμός των Ταχυδρομικών Γραφείων ή Δήμων γίνεται με τα τρία πρώτα ψηφία, ενώ τα δυο τελευταία προσδιορίζουν τη Ζώνη Διανομής ή Γραμματοθυρίδες ή Μεγάλους Πελάτες ή αλληλογραφία Poste Restante ή γραφεία Συναλλαγής.

Όταν τα δύο πρώτα ψηφία είναι κοινά για περισσότερες πόλεις ή κωμοπόλεις που ανήκουν στον ίδιο Νομό, τότε το τρίτο ψηφίο, που είναι "1"-"9", δείχνει ότι πρόκειται για πόλη από 4.000 μέχρι 50.000 κατοίκους. Στις περιπτώσεις αυτές το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο είναι "00" και σημαίνει ότι η αλληλογραφία προορίζεται για την αστική περιοχή της πόλης και τα ψηφία "01", "02" κ.ο.κ. δείχνουν ένα μικρότερο Ταχυδρομικό Γραφείο της πόλης ή της περιοχής της.

Όταν το τρίτο ψηφίο είναι "0" τότε σημαίνει ότι πρόκειται για κωμοπόλεις ή χωριά με πληθυσμό λιγότερο από 4.000. Το τέταρτο και το πέμπτο ψηφίο δείχνουν ποια είναι η κωμόπολη ή το χωριό και κατά συνέπεια το Ταχυδρομικό Γραφείο.