Εργοστάσιο Μεταλλουργίας

Οι ειδικοί το θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά βιομηχανικά μνημεία, αντίστοιχο του Λαυρίου, της Σαρδηνίας (Ιταλία), της Μάντσα (Ισπανία), της Ίντρια (Σλοβενία), της Ρουρ (Γερμανία), του Λε Κρεσώ (Γαλλία) και του Άιρον Μπριτζ (Μεγάλη Βρεττανία). Δημιουργήθηκε από τη γερμανική εταιρεία Minengeselischaft Fr. Spidel το 1903. Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1916, οι εγκαταστάσεις καταλήφθηκαν από γαλλικά στρατεύματα, οπότε μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε. Το 1925 η νέα εταιρεία που το διαχειριζόταν προχώρησε σε αποκατάσταση του εργοστασίου και επέκτασή του. Την περίοδο 1933-1936 το εργοστάσιο επαναλειτούργησε ξανά και έπειτα υπό άλλη εταιρεία μεταξύ 1950-1962. Το 1963 οι εγκαταστάσεις παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Υπουργείο Βιομηχανίας και έκτοτε είναι ανενεργές. Σύμφωνα με τους διεθνείς χάρτες και τις σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές συγκροτεί όσον αφορά της ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητά του, σε εθνικό και ίσως και σε περιφερειακό επίπεδο, ένα πλήρες μνημείο άξιο προς διάσωση και προστασία.