ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού
 • Διατροφική καθοδήγηση ασθενών
 • Διερεύνηση αυξημένης κρεατινίνης
 • Διερεύνηση αιματουρίας
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση λευκωματουρίας
 • Οξεία και Χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση Αρτηριακής Υπέρτασης
 • Νεφρολιθίαση
 • Κύστεις νεφρών
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Νατρίου, Καλίου, Ασβεστίου, Μαγνησίου, Φωσφόρου)
 • Μικροσκοπική εξέταση ούρων (Ίζημα ούρων)
 • Νεφριτιδικό Σύνδρομο-Σπειραματονεφρίτιδες
 • Λευκωματουρία (νεφρωσικό σύνδρομο)-Αίτια-Αντιμετώπιση
 • Διαβητική νεφροπάθεια
 • Υπερτασική νεφροπάθεια
 • Κληρονομικά νοσήματα νεφρών
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού
Εικόνες