Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης

Ώρες Επισκέψεων  Καθημερινά 08:30-15:00