Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Ώρες Λειτουργίας

Από Τρίτη ως Κυριακή: 08:00 -15:00, ως τις 31-10

Είσοδος ελεύθερη