ΤΟ ΚΥΜΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΦΑΝΤΑΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ