Λίμνη Στυμφαλία

Η λίμνη Στυμφαλία εχεί συνδεθεί με πολλούς μύθους. Βρίσκεται ανάμεσα στο μεγάλο βουνό της Κυλλήνης (Ζήρεια) και το όρος Ολίγυρτος. Το βάθος της είναι περίπου 10 μέτρα, έχει γλυκό νερό και ή έκτασή της απλώνεται στα 7.700 στρέμματα τον χειμώνα και 3.500 στρέμματα το καλοκαίρι. Το όνομα της περιοχής οφείλεται στον Στύμφαλο, γιο του βασιλιά Αρκάδα. Κατά τη μυθολογία, στη λίμνη αυτή ο Ηρακλής εκπλήρωσε τον 6ο άθλο του εξολοθρεύοντας τις Στυμφαλίδες όρνιθες που κατοικούσαν εκεί και δημιουργούσαν προβλήματα στην περιοχή. Μέσα στη λίμνη υπάρχουν φυσικές καταβόθρες που διοχετεύουν το νερό σε σήραγγες για την άρδευση της πεδιάδας. Η Στυμφαλία αποτελεί έναν από τους σπάνιους υδροβιότοπους της Πελοποννήσου, καθώς είναι καταφύγιο για 133 είδη προστατευόμενων πουλιών, απειλούμενων υπό εξαφάνιση και πολλών μεταναστευτικών πουλιών. Εκεί ζει και το Phixinellusstymfalicius, ένα είδος ενδημικού ψαριού που ζει μονό στη Στυμφαλία και επιβιώνει ακόμα και τις περιόδους ξηρασίας της, καθώς βυθίζεται στη λάσπη και σχηματίζει ένα κάλυμμα λάσπης γύρω από το σώμα του. Θα δείτε ακόμα αγριόπαπιες, αετούς, αλκυόνες, πετροπέρδικα, νυχτοκόρακα, ερωδιούς και άλλα πολλά είδη που αναπαράγονται εκεί.

Εικόνες