Η χριστουγεννιάτικη Αθήνα

Η χριστουγεννιάτικη Αθήνα, με την κατάφωτη πλατεία Συντάγματος, είναι μαγική. 

Εικόνες